رکاب شفاف سایز ۱ کیلویی (۴۰×۳۰) / مَلک

29,500تومان

توضیحات

تعداد ۳۶۰ برگ در کیلو / هر ۲۵ کیلو = یک کیسه

رکاب شفاف سایز ۱ کیلویی (۴۰×۳۰) / مَلک