رکاب سایز ۱۰ کیلویی ( ۶۵×۵۵ ) سفید

26,200تومان

کیلوگرم

توضیحات

۹۵ برگ در کیلوگرم / خرید تجمیعی ۱۵ کیلو به بالا = ارسال رایگان

رکاب سایز ۱۰ کیلویی ( ۶۵×۵۵ ) سفید