رکاب سایز ۱۰ کیلویی ( ۶۵×۵۵ ) شفاف

24,800تومان

کیلوگرم

توضیحات

۹۸ برگ در کیلوگرم / خرید تجمیعی ۱۵ کیلو به بالا = ارسال رایگان

رکاب سایز ۱۰ کیلویی ( ۶۵×۵۵ ) شفاف