رکاب سایز ۱۵ کیلویی ( ۷۵×۶۵ ) شفاف

24,800تومان

کیلوگرم

توضیحات

۸۰ برگ در کیلوگرم / خرید تجمیعی ۱۵ کیلو به بالا = ارسال رایگان

رکاب سایز ۱۵ کیلویی ( ۷۵×۶۵ ) شفاف