رکاب سایز ۳ کیلویی ( ۴۷×۳۷ ) سفید

26,200تومان

کیلوگرم

توضیحات

۲۵۰ برگ در کیلوگرم / خرید تجمیعی ۱۵ کیلو به بالا = ارسال رایگان

رکاب سایز ۳ کیلویی ( ۴۷×۳۷ ) سفید