رکاب سایز ۵ کیلویی ( ۵۵×۴۵ ) سفید

26,200تومان

کیلوگرم

توضیحات

۱۵۰ برگ در کیلوگرم / خرید تجمیعی ۱۵ کیلو به بالا = ارسال رایگان

رکاب سایز ۵ کیلویی ( ۵۵×۴۵ ) سفید