رکاب شفاف سایز ۱ کیلویی (۳۵×۲۵) / خوب

28,000تومان

توضیحات

تعداد ۵۰۰ برگ در کیلو / هر ۲۵ کیلو = یک کیسه

رکاب شفاف سایز ۱ کیلویی (۳۵×۲۵) / خوب