رکاب شفاف سایز ۳ کیلویی (۴۷×۳۷) / مَلک

29,500تومان

توضیحات

تعداد ۲۵۰ برگ در کیلو / هر ۲۵ کیلو = یک کیسه

رکاب شفاف سایز ۳ کیلویی (۴۷×۳۷) / مَلک