رکاب شفاف سایز ۵ کیلویی (۵۵×۴۵) / خوب

28,000تومان

توضیحات

تعداد ۱۵۰ برگ در کیلو / هر ۲۵ کیلو = یک کیسه

رکاب شفاف سایز ۵ کیلویی (۵۵×۴۵) / خوب