کیسه زباله مشکی – سایز ۹۰×۶۰

7,500تومان

کیلوگرم

توضیحات

دارای بو / مشکی مات / هر ۲۵ کیلوگرم معادل یک کیسه می باشد

کیسه زباله مشکی – سایز ۹۰×۶۰