فریزر تقویمی / چسب دار سایز ۳۵×۲۵

2,500تومان

بسته

توضیحات

هر بسته فریزر تقویمی دارای ۱۰۰ برگ می باشد

فریزر تقویمی / چسب دار سایز ۳۵×۲۵