رکاب نایلونی سایز ۲ کیلویی ( ۴۰×۳۰ ) براق

16,800تومان

توضیحات

تعداد ۳۵۰ برگ در کیلوگرم

رکاب نایلونی سایز ۲ کیلویی ( ۴۰×۳۰ ) براق