رکاب نایلونی سایز ۱۰ کیلویی ( ۶۵×۵۵ ) براق *

16,500تومان

توضیحات

هر ۲۵ کیلوگرم = یک کیسه

رکاب نایلونی سایز ۱۰ کیلویی ( ۶۵×۵۵ ) براق *