رکاب نایلونی سایز ۵ کیلویی ( ۵۵×۴۵ ) براق *

16,500تومان

توضیحات

هر ۲۵ کیلوگرم = یک کیسه

رکاب نایلونی سایز ۵ کیلویی ( ۵۵×۴۵ ) براق *