رکاب نایلونی سایز ۳ کیلویی ( ۴۷×۳۷ ) براق

16,800تومان

توضیحات

تعداد ۲۰۰ برگ در کیلوگرم

رکاب نایلونی سایز ۳ کیلویی ( ۴۷×۳۷ ) براق