رکاب سایز ۲ کیلویی ( ۴۰×۳۰ ) شفاف

24,800تومان

کیلوگرم

توضیحات

۳۶۰ برگ در کیلوگرم / خرید تجمیعی ۱۵ کیلو به بالا = ارسال رایگان

رکاب سایز ۲ کیلویی ( ۴۰×۳۰ ) شفاف