رکاب شفاف سایز ۱۰ کیلویی (۶۵×۵۵) / مَلک

29,500تومان

توضیحات

تعداد ۹۸ برگ در کیلو / هر ۲۵ کیلو = یک کیسه

رکاب شفاف سایز ۱۰ کیلویی (۶۵×۵۵) / مَلک