رکاب شفاف سایز ۲ کیلویی (۴۰×۳۰) / خوب

28,000تومان

توضیحات

تعداد ۳۶۰ برگ در کیلو / هر ۲۵ کیلو = یک کیسه

رکاب شفاف سایز ۲ کیلویی (۴۰×۳۰) / خوب