رکاب شفاف سایز ۳ کیلویی (۴۷×۳۷) / خوب

28,000تومان

توضیحات

تعداد ۲۵۰ برگ در کیلو / هر ۲۵ کیلو = یک کیسه

رکاب شفاف سایز ۳ کیلویی (۴۷×۳۷) / خوب