رکاب شفاف سایز ۵ کیلویی (۵۵×۴۵) / مَلک

29,500تومان

توضیحات

تعداد ۱۵۰ برگ در کیلو / هر ۲۵ کیلو = یک کیسه

رکاب شفاف سایز ۵ کیلویی (۵۵×۴۵) / مَلک