رکاب ۱۵ کیلویی ( سایز ۷۵×۶۵ ) شفاف

14,000تومان

توضیحات

تعداد ۸۰ برگ در هر کیلوگرم / هر ۲۵ کیلوگرم معادل یک کیسه

رکاب ۱۵ کیلویی ( سایز ۷۵×۶۵ ) شفاف