رکاب سایز ۱۵ کیلویی ( ۷۵×۶۵ ) رنگی برند مَلک پلاست