رکاب سایز ۱ کیلویی ( ۳۵×۲۵ ) سفید

15,000تومان

توضیحات

تعداد ۵۰۰ برگ در هر کیلوگرم / هر ۲۵ کیلوگرم معادل یک کیسه

رکاب سایز ۱ کیلویی ( ۳۵×۲۵ ) سفید