رکاب نایلونی سایز ۱۰ کیلویی ( ۶۵×۵۵ ) براق

16,800تومان

توضیحات

تعداد ۹۰ برگ در کیلوگرم

رکاب نایلونی سایز ۱۰ کیلویی ( ۶۵×۵۵ ) براق